Tallinna Ülemiste ühisterminali arhitektuurne ideekonkurss [Peeter Pere Arhitektid/OÜ Lahe Atmosfäär]
Konkurss, III preemia
Aasta: 2014

Maastikulahenduse ülesandeks oli luua uue ühisterminali ette uus linnaväljak. Lahendasime selle lineaarse joonena, mis jagab väljaku kaheks osaks ja tekitab ka suuna, mis juhatab Peterburi tee poolt ühisterminalini. 

Palamuse lasteaiahoone arhitektuurne ideevõistlus  
[Kauss Arhitektuur/OÜ Lahe Atmosfäär] [ Allan Pilter, Urmo Mets, Anna-Liisa Unt, Robert Kähr ]
Konkurss, I preemia
Aasta: 2014

Töö käigus selgus, et võistlusülesanne sisaldab endas keerulisi valikuid. Ühekorruseline ja viie rühmaga lastead eeldab suure pindalaga hoonet, samas on ülesandes suur rõhk energiatõhusa (kompaktse) hoone loomisel ning erivajadustega lastele heade tingimuste tagamisel. Mõnusa reljeefiga kinnistul osutub sujuva krunti läbiva liikumise ning suuremate tasapinnaliste platside loomine väljakutseks. 

Võistlustöö eesmärgiks on mänguline suhestumine maastikuga ning erivajadustega lastele sobiv, ilma suuremate astendusteta sujuvat liikumist võimaldav sise- ja välisruum. Oluliseks on peetud kõikidele rühmaruumidele piisava päikesevalguse tagamist ning avara maastikuga orgaaniliselt suhestuvat hoonemahtu. 

Nii on ühel tasapinnas asuv lasteaiahoone istutatud maastikku ca 1-1,2m tee servast madalamale. Hoovi pool on majaesist pinnast täidetud ning terrassidelt hoovi hargnevad teerajad on piisavalt sujuva kaldega, et vältida suurte treppide rajamist. Hoovimaastikku süvistatud tasapinnalised platsid esindavad erinevaid mängulise tegevuse karaktereid ning on nimetatud Kevade kangelaste nimede järgi.


Kvissentali hoonestuskava
[OÜ Sport] [Robert Kähr, Anna-Liisa Unt]
Konkurss, I preemia
Aasta: 2014

OÜ Sport osales OÜ Kvissentali Arendus poolt korraldatud 
arhitektuurivõistlusel. Meie tegime neile 3d vaate:
Rohkem infot: http://www.sportsport.ee/180923/4092582/projektid/kvissentali-hoonestuskava

Valgusinstallatsioon Põlva paisjärvel
[Anna-Liisa Unt]
Konkurss, II preemia
Aasta: 2003

Üks kooliaegne konkursitöö, mis otsis ilmet paisjärve saarele. Välja pakutud valgusinstallatsioon pidi tegelikult tulema oluliselt värvivaesem, vilgutades värvilist ainult oluliste rahvakalendri sündmuste puhul (kevadpühadel näiteks kollast ja lauritsapäeval punast). Välja tuli aga sedasi, et LEDi spekter jõnksub pidevalt ja väsimatult.

Foto autor on noor Põlva fotohuviline Dora Uibo, keda ma pole kätte saanud, et küsida selle foto avaldamiseks luba. Kui näed, võta ühendust!