[Mercurial Discussion]Bakalaureusetöö maastikuarhitektuuri erialal
Töö autor: Robert Kähr
Aasta: 2013 [Eesti Maaülikool]

Minu bakalaureusetöö eesmärk oli leida uusi lahendusi Pirogovi platsile Tartus, kuid analüüsides olukorda leidsin, et hetkel pole Pirogovi väljak Tartu kesklinna suurimaid probleeme ja palju huvitavamaid väljakutseid pakub hoopiski Pirogovi platsiga külgnev Toomemägi.

Konkreetselt pakkusid mulle huvi Toomemäe nõlvad. Ise Toomemäel aega veetes olen tihti sattunud olukorda, kus seal hõredalt paiknevad pingid on enamuses juba teiste kodanike poolt hõivatud aga samas pole pinkide tiheduse suurendamine samuti mõistlik, sest enamasti hoiavad inimesed Toomemäel teistest natuke distantsi, olles kas üksi jalutuskäigul, lugedes raamatut või veetes aega oma seltskonnaga. Niisiis ühel öösel koju jalutades, olles ise madalal endises vallikraavis (Vallikraavi tänav), kuulasin Nebukat&Espirit lugu Mercurial Discussion (https://soundcloud.com/tgthr/nebukat-espirit-mercurial?in=tgthr/sets/rise-together). Seda lugu kuulates jõudsin jalutada mööda Toomemäe nõlvu neid altpoolt üles vaadates ja tundsin end endises vallikraavis üksikuna aga ette kujutades, kuidas silmapaarid mind nõlvadel jälgivad. Kujutasin ette nõlvadel viibivaid inimesi, kellega saan luua silmsidet või siis lihtsalt kedagi teist nähes saada tõestust, et ma ei ole ainuke allesjäänu, vaid on veel teisigi, äkki isegi lehvitaks mõnele.

Lõputöö väljavõtted:

Toomemäe nõlvad on tühjad, neid kasutatakse hetkel jooksjate, jalgratturite, lumelaudurite ja võib-olla veel mõnede sportlaste poolt ehk nad omavad vertikaalset funktsiooni. Nõlvad aga omavad ka kasutamata potentsiaali – hetkel on nende peal keeruline olla. Nimelt on nõlvad suure kalde all ja seal peal ei saa kõndida, istuda, seista - üleüldse viibida ehk neil puudub horisontaalne funktsioon. 
Seega on selle töö eesmärgiks lisada nõlvadele viibimisfunktsioon. 
Idee on nõlvadele välja pakkuda kolme eri tüüpi platvorme [TASKU/RADA/PUNKT]. Tüübid tulenesid vastavalt iga nõlva ja koha omapärale. 
TASKU: enamasti radadega ühendatud, teekonna või siis nõlva ääre pikendus.
RADA: olemasolevate radadega seotud, uut teekonda moodustav.
PUNKT: ei ole seotud olemasolevate radadega. Pigem peidetud kui rõhutatud
element, kuhu võib juhuslikult sattuda.

Toomemäe nõlvad ei jookse ühtlase rõngana ümber mäe, nad on katkestatud kas tänavate ja radadega või kalde oluliste muutustega. Lisaks moodustab vallikraavi teine kallas teise rea nõlvu, mis on esimese reaga vastastikku. Olemasoleva plaanimaterjali põhjal kõik erinevad nõlvad kaardistati, igale erinevale ühikule anti number. Iga konkreetset nõlva täiendavad platvormid valiti mulje põhjal. Plaanimaterjal võib näidata üht, aga alles reaalne ruum dikteerib oma võimalused, kitsendused ja vajadused. Kõigi platvormide asukohad leiti kohapealse vaatlus käigus – iga punkt on kas väga hea vaatluskoht, huvitav ruum, mis väärib peatuspunkti või juurdepääsu või siis hoopis salakoht, mis tasus maha märkida. Vastavalt nõlvade valikule joonistus minu Toomemägi välja veidi teise kujuga, kui ametlikult maha märgitud Toomemägi aga nende kahe erinevus on siiski minimaalne. 
Järgnevalt toon näited kahe lahendatud nõlva näol, millega näitan ära kõik kolm erinevat platvormi tüüpi. Kui kellelgi on huvi tutvuda ülejäänud platvormide kujunduse ideedega, siis saate võtta meiega ise ühendust või leiate need Maaülikoolist, juhul kui nad hoiavad neid töid alles.
Kokkuvõte:

Toomemägi on jaotatud seitsmeks nõlvaks, mis moodustavad antud töö Toomeäest kolmandiku. Nõlvadel valiti kolme platvormi tüübi vahel ja välitööde käigus leiti igale tüübile vastavalt paiga iseloomule oma asukoht.

Töö eesmärgiks oli lihtsate maastikuarhitektuursete võtetedega mõjutada Toomäe ja Kesklinna kasutatavust. Eesmärgi täitumise võib lugeda õnnestunuks, mõned platvormid võivad tunduda küll mastaapsed aga suures plaanis on muudatus siiski minimaalne - nõlvadest moodustavad platvormid väga väikese osa, kuid on siiski silmapaistvad.
English summary:

The initial project task was given for Pirogov public space behind the Town Hall building in Tartu. The author of the design found no significant faults at the space itself, so the focus was shifted to the side of the space - to the Toomemägi slopes.

The slopes are currently used only for extreme sports because they are too 
steep and too overgrown with young trees. This feature does not only characterise the slope near Pirogov, but all the slopes all around the historic hill. The design suggests adding a few wooden platforms all round to enhance the usability of the slopes and therefore also this very centre of the city which is regrettably underused at the moment. Density is the keyword that should be evident in every city centre.

The entire hill is divided into 7 freestanding slopes and is complemented 
by three different types of platforms: “the node”, “the pocket” and “the path”, depending on the requirements, possibilities and constraints of each certain place. 

The design principle is to intervene as little as possible, respecting the 
historic and natural surroundings. A few trees are removed from under the platforms and around them, to enable views and natural lighting. No extra trees, shrubs, grasses or flowers are added, not to destroy the initial conditions that were the main motivation for the design at the first place. The self-regulating vegetation is only supported by careful maintenance. Also, the construction of the platforms is kept light not to dominate the surroundings. Minimised concrete micro-posts are used for supporting the structures, a metal frame is chosen for long endurance and wooden decking for a natural image.